Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

De KRACHT van KIEZEN
Centraal in de visie van Greenshores staat de KRACHT van KIEZEN.
Als mens maken we duizenden keuzes per dag. De keuze wordt daarbij bepaald door een snelle interactie tussen datgene wat gebeurt en de wijze waarop je reageert in de vorm van denken en doen. Dit denken en doen is aangelegd in een veel vroegere levensfase als aanpassing/antwoord op je omgeving. We vertonen dit denken en doen dus al een groot deel van ons leven. We denken er ook eigenlijk niet meer over na; het zijn automatische, dus onbewuste, patronen geworden. We zijn als het ware de patronen geworden.

Blokkades
Door meer of minder ingrijpende gebeurtenissen die in elk mensenleven voorkomen kan er een mismatch ontstaan tussen datgene wat de omstandigheden NU vragen en de keuzes die men maakt als resultante van oude patronen. De patronen zijn daarbij zo sterk en onbewust dat je er feitelijk geen keuze in kunt maken en daardoor gevangen raakt in je eigen denken en doen. Vaak gaan we daardoor nog harder werken maar resultaat is dat we nog onbewuster worden en de patronen daardoor alleen maar worden versterkt.
Deze vicieuze cirkel heeft een hoge prijs. Hij leidt bij langer voortduren tot verlies van onder meer vitaliteit, autonomie, integriteit en authenticiteit en tot een blokkade in denken en doen.

Greenshores
De begeleiding van Greenshores richt zich dan ook op het verkrijgen van inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de patronen achter je keuzes en gedrag die je op dit moment belemmeren in je functioneren. Het motto daarbij is: door inzicht weer bewustwording, door bewustwording weer keuzevrijheid, door keuzevrijheid weer zelf-verantwoordelijkheid, door zelf-verantwoordelijkheid weer autonomie, authenticiteit en integriteit. Maak jezelf weer eigenaar van je keuzes en ervaar weer DE KRACHT VAN KIEZEN!