Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wie we zijn
Greenshores is een jong coachings- en counselingsbedrijf dat zich richt op het coachen en counselen  van mensen in zowel een zakelijke als particuliere setting. Daarbij richt zij zich op het aan de oppervlakte brengen van de vaak onbewuste patronen die een leidende rol spelen bij de wijze waarop je als mens keuzes maakt.

Wat we doen
De manier waarop wordt gecoached binnen Greenshores wordt integratief genoemd. Deze aanpak gaat er van uit dat jij alles wat je nodig hebt om je doel te bereiken of je probleem op te lossen al in je hebt. Er is alleen iets wat je blokkeert in de realisatie ervan. We gaan eerst kijken wat dat 'iets' is. Daarna proberen we die blokkade weg te nemen of te verminderen zodat deze je niet langer van je doel afhoudt. Integratieve coaching en counseling maakt gebruik van een groot aantal technieken en oefeningen die ingezet kunnen worden als de situatie daarom vraagt. We proberen je dus niet binnen een bepaalde aanpak te 'persen' maar kijken wat voor jou 'effectief' is en het snelst resultaat oplevert. Een traject duurt gemiddeld vijf tot acht sessies van een uur.

Hoe we het doen
Dat doen we door je gerichte vragen te stellen en je soms te confronteren. We houden je eigenlijk een spiegel voor. Je kan rekenen op een hernieuwd zicht op je werkelijke gedrag emoties en gedachten. Als het nodig is doen we specifieke oefeningen of geven we huiswerk mee. Je krijgt krachtige instrumenten in handen om je gewenste resultaten te bereiken.
Het zicht op wie je bent en wat je werkelijk wilt blijkt vaak versluierd. Gedachten en gedrag kunnen, zonder dat je er erg in hebt, uit onbewuste bron voort komen. Door ervaringen uit het verleden of geërfde overtuigingen handel je niet altijd in het NU op de manier die het meest wenselijk voor je is. Door met een coach op je gedrag en gedachten te reflecteren, neemt je effectiviteit, autonomie toe en kun je bewustere keuzes maken.