Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

executive coaching | loopbaancoaching | opleidingscoaching | coachingstraject | investering

 

Wanneer
Als manager heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Uw keuzes, beslissingen, gedrag en handelingen hebben nl. niet alleen invloed op uw eigen functioneren, maar ook op die van uw medewerkers (hun respectievelijke families) en het team of organisatie waarvoor u verantwoordelijk bent.
Uw positie stelt dus hoge eisen aan uw integriteit, authenticiteit en autonomie.
Dit geldt niet alleen als het gaat om het goede voorbeeld geven bij het uitdragen van de visie en kernwaarden van het bedrijf, maar ook bij de normale omgangsvormen als goed luisteren, vriendelijkheid en collegialiteit. “You have to practice what you preach”, is het niet?

Uw functioneren is dus van cruciaal belang voor de organisatie. Er zijn echter vele factoren die uw functioneren negatief kunnen beïnvloeden zoals een moeilijke marktpositie, persoonlijke factoren of slechte werkverhoudingen binnen het team of organisatie.
Sommige van die factoren kunt u beïnvloeden maar andere ook niet. Met name de moeilijk of niet beïnvloedbare factoren leiden tot stress. U wil immers als manager graag controle  uitoefenen over zoveel mogelijk factoren om zodoende de risico's te minimaliseren en stuurbaarheid van de organisatie te maximaliseren. Tijdelijke stress hoeft geen probleem te zijn, maar indien deze langer duurt heeft dit als effect  dat u het overzicht verliest en aan tunnelvisie gaat leiden en je steeds meer geblokkeerd raakt in denken en doen. Effect is vaak dat men steeds sterker wil controleren op de niet beïnvloedbare factoren en in een vicieuze cirkel terechtkomt van minder controle en meer stress. Deze toestand gaat ten koste van uw autonomie, integriteit en authenticiteit en kan dus niet alleen voor u maar ook negatieve gevolgen voor het bedrijf hebben.

Binnen veel organisaties is dit moeilijk bespreekbaar te maken, omdat er ook vaak een cultuur heerst onder managers waarin onderkenning van stress en disfunctioneren als gevolg daarvan als een zwaktebod wordt gezien. Dit werkt contraproductief bij het zoeken naar een oplossing.

En dan…
Greenshores coaching werkt strikt vertrouwelijk en gaat samen met u op zoek naar de factoren die veroorzaken dat u stress ontwikkelt en geblokkeerd raakt. Tevens leert u door het gebruik van bepaalde technieken de patronen achter het ontstaan van de stress te herkennen. Met het inzicht, bewustzijn en verbeterde zelfkennis die dit veroorzaakt kunt u de ontwikkeling van stress sneller onderkennen en keuzes maken die u uit de vicieuze cirkel houden. Daardoor hervindt u uw autonomie, integriteit en authenticiteit.