Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

executive coaching | loopbaancoaching | opleidingscoaching | coachingstraject | investering

 

Intakegesprek
Allereerst is er een intake gesprek waarin samen met de coach wordt gekeken wat u wil en wat maakt dat u deze niet kunt verwezenlijken. Op basis daarvan worden in de vorm van een plan van aanpak concrete doelen opgesteld en de stappen die nodig zijn om deze te bereiken.  Tevens wordt het intake gesprek gebruikt om te kijken of er een click bestaat tussen klant en coach. Dit laatste is van groot belang omdat vertrouwen en het gevoel open te kunnen spreken belangrijke voorwaarden zijn voor een succesvol coachingstraject

Coachingscontract
Naar aanleiding van het intakegesprek zal een coachingscontract worden opgesteld waarin o.a. wordt aangegeven welke doelen de coachee wil hebben bereikt aan het einde van coachingstraject.
Hiermee spreken de coach en coachee hun commitment uit ten aanzien van het bereiken van de geformuleerde doelen. In sommige gevallen blijkt halverwege het traject dat doelen gaan schuiven of nieuwe ontstaan. Dit kan betekenen dat het coachingstraject eindigt of dat het contract wordt gewijzigd. Als coachee heb je daarin de regie, dus jij bepaalt hoe of wat.

Coachingstraject
Na de intake zal in 5 -7 gesprekken op basis van een begeleidingsplan worden toegewerkt naar het door u gedefinieerde doel of doelen.

Evaluatie
Uiteraard is ieder mens anders, dus ook ieder coachingstraject verloopt anders. Dit maakt het noodzakelijk om over en weer te toetsen of de begeleiding nog op koers ligt ten aanzien van de door u geformuleerde verwachtingen en doelen of dat moet worden bijgestuurd. Er is dan ook zowel een tussentijdse evaluatie als ook een eindevaluatie in het traject ingebouwd om dit vast te kunnen stellen.